Events

MonthWeekDay
March 2019
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
February 24, 2019

Seventh Sunday after Epiphany

Seventh Sunday after Epiphany
February 25, 2019February 26, 2019February 27, 2019February 28, 2019March 1, 2019March 2, 2019

Evening Service

Evening Service
March 3, 2019

Last Sunday after Epiphany

Last Sunday after Epiphany
March 4, 2019March 5, 2019March 6, 2019

Ash Wednesday - Noon Service

Ash Wednesday - Noon Service

Ash Wednesday - Evening Service

Ash Wednesday - Evening Service
March 7, 2019

ECP Regular Meeting

ECP Regular Meeting
March 8, 2019March 9, 2019

Evening Service

Evening Service
March 10, 2019

Bishop Cate's Visit

Bishop Cate's Visit

First Sunday in Lent

First Sunday in Lent
March 11, 2019March 12, 2019

Lenten Soup Suppers

Lenten Soup Suppers
March 13, 2019March 14, 2019March 15, 2019March 16, 2019

Evening Service

Evening Service
March 17, 2019

Second Sunday in Lent

Second Sunday in Lent

Vestry Meeting

Vestry Meeting
March 18, 2019March 19, 2019

Lenten Soup Suppers

Lenten Soup Suppers
March 20, 2019March 21, 2019

ECP - Regular Meeting

ECP - Regular Meeting
March 22, 2019March 23, 2019

Evening Service

Evening Service
March 24, 2019

Third Sunday in Lent

Third Sunday in Lent
March 25, 2019March 26, 2019

Lenten Soup Suppers

Lenten Soup Suppers
March 27, 2019March 28, 2019March 29, 2019March 30, 2019

Evening Service

Evening Service
March 31, 2019

Fourth Sunday in Lent

Fourth Sunday in Lent
April 1, 2019April 2, 2019

Lenten Soup Suppers

Lenten Soup Suppers
April 3, 2019April 4, 2019

ECP Regular Meeting

ECP Regular Meeting
April 5, 2019April 6, 2019

Evening Service

Evening Service


← Back